Vandaag is de wens van ergotherapeute Kirsten voor haar cliënt Metin in vervulling gegaan: “Help Metin zodat hij in zijn rolstoelbus kan blijven rijden en zijn actieve sociale leven kan behouden.” Deze wens hing in de wensboom van het vorig jaar geopende Revalidatiecentrum Oldenzaal. Het benodigde bedrag van € 4.000,- is door een doneeractie ruim behaald. Metin werd vandaag verrast tijdens zijn vrijwilligerswerk bij de Voedselbank in Oldenzaal.

Massaal gedoneerd door bedrijven en inwoners van Oldenzaal
Bedrijven en inwoners van Oldenzaal gaven massaal gehoor aan de oproep: “Hij doet zoveel voor de Oldenzaalse samenleving. Kan deze samenleving iets terug doen?” Kirsten: “Zo hartverwarmend al de bedragen die na onze oproep binnenstroomden. Van mensen en bedrijven die Metin kennen, of het hem zo gunnen omdat hij zich, binnen zijn mogelijkheden, zo inzet voor Oldenzaal. Zo fantastisch dat hij deze waardering nu krijgt. De grootste donaties kwamen van het fonds RDO Balije van Utrecht, Stichting vrienden van InteraktContour, Revalidatiecentrum Oldenzaal, Tzorg en WISH3. Maar ook alle andere bedrijven en natuurlijk de inwoners van Oldenzaal, dank je wel”.

Metin is actief voor de Oldenzaalse samenleving
Metin is een enthousiaste inwoner van Oldenzaal die door zijn spierziekte is aangewezen op zijn rolstoel en zijn aangepaste bus om zich buiten de muren van zijn appartement te kunnen bewegen. Ondanks zijn vele beperkingen, blijft hij positief in het leven staan en is hij actief voor de Oldenzaalse samenleving. Zo is hij vrijwilliger voor de voedselbank in Oldenzaal en rijdt hij vrijwillig koeriersdiensten voor Stichting Impuls. Kortom, ondanks zijn beperkingen, wil hij zich nuttig maken voor de Oldenzaalse samenleving. Ook komt hij hiermee onder de mensen en voelt hij zich minder eenzaam.

Niet alleen de bus maar ook het sociale leven van Metin kwam stil te staan
De bus (en daarmee zijn gevoel voor vrijheid) werd een probleem. Door een grote reparatie aan zijn bus, heeft hij het gehele mobiliteitsbudget van de gemeente Oldenzaal al verbruikt. Hij kan het geld voor de verzekering, belasting, benzine en de reguliere onderhoudskosten bijna niet meer opbrengen. Hierdoor kwam de bus maar met name het actieve sociale leven van Metin steeds meer stil te staan! Deze situatie had een negatieve weerslag op zijn gezondheid. Zijn lichamelijk functioneren verslechterde. Hij is mentaal erg bezig met dit probleem wat zich weer uit in meer spierspanning (spasmes) en vermoeidheidsklachten. Door de toename van spier-spanningen heeft Metin ook meer moeite om zich verstaanbaar te maken waardoor communiceren met derden lastiger gaat. Dit maakt hem soms nog meer afhankelijk van hulp dan hij gewend is en wil.