Druk zijn’ is de nieuwe levensstandaard. Een moment voor jezelf of voor elkaar is niet meer vanzelfsprekend. Mensen gaan voorbij aan zichzelf en aan het echte contact met anderen. Met als gevolg stress en gezondheidsklachten bij jong tot oud. 43% van het ziekteverzuim heeft een psychosociale oorzaak zoals een burn out en is werkgerelateerd. Ook groeit de eenzaamheid onder jong en oud met alle gevolgen van dien.  ‘Aandacht voor elkaar’ is een bepalende factor voor een goede gezondheid en (werk)relatie met andere mensen. En bespaart hoge kosten voor werkgevers en onze maatschappij.

Geluk maakt gezonder

Geluk heeft een beschermende werking op de gezondheid. Gelukkige mensen zijn actiever, creatiever, gebruiken hun talent en ontplooien zich. Mensen helpen hierdoor zichzelf en uw organisatie verder. Kortom, winstmaximalisatie op alle fronten.

WISH3 activeert geluk

Geluk is de belangrijkste drijfveer voor jong en oud. Daarom zet WISH3 daarop in. Onderzoek wijst uit dat geluk voor 40 % maakbaar is, 50 % is genetisch bepaald en 10 % door de omstandigheden. We kunnen dus voor een groot deel zelf bepalen hoe we ons voelen.

Resultaat WISH3

  • Positieve impact op mens en omgeving
  • Minder (ziekte)verzuim
  • Toename productiviteit medewerkers
  • Meer binding tussen mensen
  • Betrokken en gemotiveerde mensen
  • Inzicht in het welbevinden en behoeften van de mensen

Ook maatschappelijk impact creëren?

Wilt u ook maatschappelijk impact genereren?

Verschil zien, verschil maken

KplusV maakte hun motto ‘Verschil zien, verschil maken’ meer dan waar. Een mooi voorbeeld van de kracht van WISH3: zowel de organisatie als de medewerkers in hun sociale kracht zetten.

Lees meer »